Organizē: LaMPA

Biedrība “Latvijas  skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība” jeb LaMPA dibināta 1994.gadā ar mērķi iestāties par skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju tiesību aizsardzību un nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, par blakustiesību ievērošanu un aizsardzību, tādējādi sekmējot skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju sekmīgu darbību godīgas konkurences apstākļos, dodot patērētājiem izvēles iespējas.

Galvenie LaMPA darbības virzieni:

1. Latvijas producentu un ierakstu izdevēju sadarbības veicināšana;
2. Producentu profesionālo interešu aizstāvība (producentu interešu lobēšana dažādos līmeņos);
3. Sabiedrības izglītošana par blakustiesību un autortiesību jautājumiem;
4. Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kas darbojas ar apvienības mērķi saistītās jomās (valstisko un sabiedrisko procesu ietekmēšana producentu interesēs);
5. Producentu dalības dažādās starptautiskās izstādēs organizēšana;
6. Legālo ierakstu tirdzniecības veicināšana (servisa uzlabošana, attiecību ar veikalu tīkliem uzturēšana un uzlabošana);
7. Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons organizēšana

Biedri:

Mikrofona ieraksti

Micrec PM

Izdevniecība Micrec

Lauska

Musica Baltica

Prāta Vētra Skaņu ierakstu kompānija

Instrumenti

PeRmuzik

Avantis

deBusul Music

Urban Concept

Carnival Youth

Latvijas Rokmūzikas Asociācija

Izdevniecība SKANI