Tautas vai pasaules mūzikas albums

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

tālu tālu

Bur Mani

SIA Lā Fā

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

sviests 8

Dažādi izpildītāji

Lauska

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

Visuma vizošā tumsa

ZeMe

Lauska

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

tā viš i... 2

Ducele

MicRec

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

senču balsis

Auļi

Lauska

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

stipri vārdi

Dārdi

Lauska

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

lutsi rahvalaulud. ludzas igauņu dziesmas

Ciblas folkloras kopa Ilža

Lauska

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

Līgo

ImantaDimanta un draugi

ImantaDimanta un draugi

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

stiprās sievas

Stiprās Sievas

pašizdots

tautas vai pasaules mūzikas albums

saula brauca debesīs/ mūzika rozes stiebras animācijas filmai

Jauno Jāņu orķestris

Filmu studija Lokomotīve